OP PAD RONDOM POPPEL 17 KM
Omgeving Poppel

  L.A.W.V.VIA-VIA
Door het buurtschap Heibraak - Hegge

Vertrekpunt
Afstand
Korte karakteristiekParkeerplaats Carrefour Market - GB, Dorp 75, B- Poppel
Ongeveer 17 km.
Deze rondwandeling gaat door het coulisselandschap rondom Poppel dat rijk is aan kleine waterloopjes zoals De Aa, Straatloop, Vennekens Loop, Ossevenne Loop en Leijloop. Ze meanderen door agrarisch gebied, waar de structuur van de vele kleine landbouwpercelen bijna verdwenen is en plaats heeft moeten maken voor intensieve landbouw. Op de route is het zicht op de St. Valentinuskerk van Poppel nooit ver weg. Vanaf vertrek wandelen we door het beekdal van De Aa en de Kranenbeemd. Dan gaat het zuidwaarts om opnieuw langs De Aa via buitengebied De Geertbladeren en bosgebiedje Voorheide en door het beekdal van de Straatloop het buurtschap Heibraak te bereiken. De route gaat over een rustige binnenweg langs Landgoed Karmel Emma s, waar we na de Vennekens Loop en de Ossevenne Loop de Belgisch- Nederlandse grens oversteken. Door het Nederlandse buurtschap Groot Bedaf keren we over de Bedafse Brug terug in Belgi en bereiken langs het Domein De Schrieken het eindpunt Poppel.

ROUTEBESCHRIJVING

De rondwandeling vertrekt vanaf de parkeerplaats bij Supermarkt Carrefour-GB in het centrum van Poppel. We wandelen vanaf de parkeerplaats naar rechts in de richting van het voormalige Gemeentehuis van Poppel. Dit gebouw stamt uit 1908 in is opgetrokken in baksteen met de toen modieuze natuurstenen sierbanden. De trapgevel en de hooggeplaatste toegangspoort zijn kenmerkend voor de Vlaamse Neo-Rennaissance stijl. Tot 1977 is Poppel een zelfstandige gemeente, die dan bij de Gemeente Ravels wordt gevoegd. Het dorp dankt zijn naam aan een grenskerk die daar in 1652 is gebouwd ten behoeve van de parochie van het nu Nederlandse Goirle. Beide plaatsen hebben tot Hertogdom Brabant behoord en sinds 1815 vallen Poppel en Ravels onder de provincie Antwerpen en de Gemeente Goirle onder de Provincie Noord-Brabant. Het is hier dat tijdens de Belgische Opstand de Nederlandse troepen in de vroege ochtend van 2 augustus 1831 de grens met het huidige Belgi overstaken om de Tiendaagse Veldtocht te beginnen.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Poppel - Voormalig Gemeentehuis Poppel
Bij het oude Gemeentehuis van Poppel gaat de route bij KNP24 naar links de Mierdsedijk in. We komen hier lang het beeld 'Vriendschap, een sculptuur van kunstenaar Stan Grooten uit Weelde-Statie en werd vorig jaar door het gemeentebestuur aangekocht. Het beeld symboliseert de verbondenheid tussen Belgi en Nederland en bestaat uit twee personen, waarvan de ene een frietzak en de andere een kaasbol vasthoudt. Na goed 50 meter na huisnummer 11 volgen we rechtsaf de markering en laten na enkele meters de bebouwing achter ons. We komen in het open landschap. De routemarkering leidt ons langs KNP25 tussen de weilanden met de bocht naar rechts richting KNP26. Zo komen we aan het beekdal van de Aa of Roovertse Leij. Hier nog een onooglijk stroompje dat ten zuidoosten van Poppel ontstaat uit de samenvloeiing van de Heesdijkse Loop en de Straatloop en noordwaarts meandert richting Belgisch-Nederlandse grens. We volgen de waterloop stroomafwaarts tot bij KNP 26 aan de Bremweg, waar we rechtsaf het bruggetje oversteken en het asfalt volgen tot op de T-splitsing met een reusachtige klomp als infobord van de Smokkelaarsroute, een grensoverschrijdende fietsroute. Hier wordt informatie gegeven over de grensversperring, die de Duitsers in WOI gebouwd hebben langs de Belgisch-Nederlandse grens en die bestaan heeft uit 7 hoogspanningsdraden van 2000 Volt. Aanraking met deze Fil d lectrique is dodelijk!

  L.A.W.V.VIA-VIA
Poppel - Langs De Aa in de Kranenbeemd
We wandelen over het asfalt rechtsaf en volgen de verharding door het open gebied dat op de topokaart vermeld wordt als Kranenbeemd. We negeren de markering naar links en wandelen even verderop met de bocht naar links voorbij aan een optrekje net waterpartij. Met de bocht naar rechts gaat de route rechtuit tot aan KNP29 op de T-splitsing. Hier volgen we naar links het onverharde pad langs de bosrand met de bocht naar rechts met uitzicht op het open landschap. Aan het eind van dit pad komen we op de drukke Mierdsedijk, de doorgaande weg van Poppel naar Lage en Hooge Mierden. De route gaat hier naar rechts tot aan de wegversmalling met de oversteekplaats. We steken de Mierdsedijk over en vervolgen de verharding rechtuit. We gaan bij KNP82 rechtdoor en negeren de afslag naar rechts. Verderop met de bocht naar links en naar rechts komen we aan het bruggetje over De Aa, die we ook al aan het begin van onze dagwandeling voor een deel stroomafwaarts hebben gevolgd. We steken het bruggetje over en Met de bocht naar links wandelen we langs het bosgebiedje Voorheike en buitengebied De Geertbladeren. Zo komen we aan de T-splitsing bij KNP83 met een grote smokkelklomp. Hier even naar rechts en bij KNP2 naar links.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Poppel - Buitengebied Kermisheide
Vanaf KNP2 volgt het traject volgt het beekdal van de Straatloop, dat deel uitmaakt van het overstromingsgebied Hegge. Het is een lange, smalle zone, gedomineerd door een natuurlijke opgeschoten zone elzenbroekbos. Enkel bij veel regen komt het gebied onder water. We komen bij een infopaneel en een rustplek direct aan de Straatloop. Dan bereiken we KNP1 en staan we in het dubbele buurtschap Heibraak Hegge. De route gaat rechtsaf over de Hoek tot op de T-splitsing, waar we linksaf wandelen tot aan Hegge 52 en rechtsaf slaan bij het bord doodlopende weg . Dit is voor ons niet van toepasing. Na goed 500 meter gaat de verharding over in een zandweg en met de bocht mee komen we verderop bij een groot agrarisch bedrijf op het kruispunt bij KNP35.. We steken recht over en wandelen de Prinsenlaan in. Aan het einde staan we op N12, de doorgaande weg van Poppel naar Weelde. De route gaat hier even naar rechts om bij Huis 1948 linksaf de Prinsenlaan te vervolgen.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Poppel - 'We houden de omgeving schoon!'
De verharding gaat over in een steenslagweg en we wandelen langs het Landgoed Karmel Emma s. Vanaf 1889 is hier de tot dan toe woeste heidevlakte in opdracht van Edouard Misonne (1851-1898) ontgonnen en bebost. Zijn dochter C cile Misonne (1886-1973) sticht er het huidige landgoed met de bedoeling er vormingsdagen in te richten voor de vrouwelijke katholieke jeugdactie maar ook ter ontspanning en opvang voor wie de sociale zekerheid onvoldoende gewaarborgd is. Zo wordt het landhuis is in 1936-1939 aangelegd naar een ontwerp van de Antwerpse architect J.B. Vaes in Neo-Engelse Renaissance stijl. De Eerstesteenlegging van het imposante gebouw is in 1936 en de inwijding door Kardinaal Jozef-Ernest van Roey (1874-1961) vindt in 1939 plaats. Na WOII wordt het landgoed opengesteld voor oorlogswezen en later een druk bezocht bezinnings- en studiecentrum. In 1958 wordt het bij testament van C cile Misonne overgemaakt aan de Belgische bisdommen. Sedert 1996 wordt het landhuis bewoond door de contemplatieve orde van de Zusters Karmelietessen, overgekomen van het vroegere klooster in Mechelen. De huidige gemeenschap telt nog zeventien leden.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Door het buurtschap Groot Bedaf
Op het traject over de steenslagweg langs het hek van Landgoed Karmel Emma s Komen we over de Vennekens Loop die, door het parkachtig bosgebied van het landgoed stroomt. Naar links hebben we over het open gebied zicht op de Flaasheide. Het 40 hectare grote natuurgebied bestaat uit weilanden, houtwallen, een stuk heide en bos en enkele vennen met amfibie n zoals de groene kikker, de alpenwatersalamander, de kleine watersalamander en de zeldzame kamsalamander. Het gebied is ook erg in trek bij water- en weidevogels, zoals de geoorde fuut, slobeend, krakeend, dodaars, zomer- en wintertaling, tureluur, kemphaan, regenwulp, kievit, grutto, scholekster. Het gebied is niet toegankelijk en is alleen te observeren vanaf de weg. We komen nu op de wegsplitsing bij KNP63, waar we rechtsaf richting KNP62 wandelen. De wandelroute voert door het gebied De Schrieken, waar we de Ossevenne Loop of Leijloop oversteken, die hier het landgoed De Schrieken binnenstroomt. We passeren de Belgisch - Nederlandse grens, die hier enkel zichtbaar wordt door een Nederlands verkeersbord. We zijn nu in het gebied dat als Groot Bedaf op de topokaart staat vermeld. Aangekomen op de kruising met verharding gaat de route rechtsaf

We bereiken KNP62, die aan de linkerzijde op de kruising staat en wandelen hier rechtsaf langs een aantal boerderijen, die duidelijk een huisnummer dragen die verwijzen naar Nederlands grondgebied. Met de bochten mee komen we uit op de N135, de doorgaande weg van Poppel naar Baarle-Hertog. Naar rechts bereiken we als snel bij de Bedafse Brug de Nederlands-Belgische grensovergang aan de Leijloop of Poppelsche Leij. Net in Belgi staan we bij KNP20 op de Steenweg Baarle, die aan de rechterzijde begrensd wordt door Landgoed De Schrieken.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Louis Aim Misonne (1855-1936), voorzitter rechtbank Turnhout
Tot op heden is dit landgoed in het bezit van de familie Misonne. Maar het is Luitenant-Kolonel Paulin F.J. Lahure, een uit Brussel afkomstige jachtliefhebber, die in 1861 hier in het voor hem afgelegen Vlaamse land 50 hectare grond aankoopt met een nog veel omvangrijker jachtgebied en er een onderkomen bouwt. Na zijn dood in 1874 komt het landgoed doorvererving aan zijn broers: Generaal Camille Lahure en Albert Lahure, die het in 1877 verkopen aan Ulysse Burnenville uit Huy Deze verkoopt het in 1888 aan Louis Aim Misonne (1855-1936), voorzitter van de rechtbank in Turnhout. Hij bouwt er in 1901 een kasteel in Neo-Vlaamse Renaissancestijl, naar een ontwerp van de architect Pieter Jozef Taeymans (1842-1902). Hij breidt zijn bezit uit, plant, bouwt, maakt vijvers en verfraait. Langzaam verrijst er in de uitgebreide heidevlakten, waar hij over 2000 hectare het jachtrecht geniet, een waardig landgoed. Tijdens WOI zijn er Duitsers ingekwartierd voor grensbewaking en verdwijnen er kostbaarheden. Tijdens WOII wordt het kasteel opnieuw door de Duitsers bezet maar zonder veel schade. Het zijn de zogenaamde "Zwarten", Belgische NSB ers, die maar anderhalve maand na de bevrijding in het gebouw hebben gezeten en de grootste vernielingen in het kasteelinterieur hebben aangericht. Van het huidige Landgoed De Schrieken, dat nu 120 hectare groot is, wordt nu vijf hectare in beslag genomen door twee vijvers met eilandjes, die door een laan gescheiden zijn.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Op weg naar Poppel
Vanaf de Steenweg Baarle steken we naar rechts en volgen we de afrastering van het Landgoed De Schrieken over de onverharde weg. Dan nemen we het eerste bospad naar links bij de markering. We negeren verderop de markering van het wandelroutenetwerk en wandelen rechtuit tot we op het asfaltweggetje uitkomen. Hier houden we rechts aan langs de bosrand tot er net voor het einde van dit bosje een pad naar links doorsteekt. Door het bos komen we aan KNP21 en kiezen hier voor de richting naar KNP22. Door het coulisselandschap hebben we zicht op Poppel. Met de markering naar links bereiken we KNP22 aan de Grouwstraat. We gaan even naar rechts richting KNP23 en meteen linksaf de Pastorijstraat in, in de richting van het kerkhof.

  L.A.W.V.VIA-VIA
Poppel - Zicht op de St. Valentinuskerk
We wandelen naar rechts het kerkhof op en komen tussen het nieuwe deel en het kerkhof aan de Neo-Gotische St. Valentinuskerk uit 1906. De toren stamt uit de 16e eeuw en is gebouwd in Kempense Gotiek, voorzien van steunberen en een traptoren. De torenspits is getooid met een bol en een scherpe naald. Het interieur kent biechtstoelen uit de 18e eeuw en een hoogaltaar uit 1912. De H. Valentinus vinden we er op de zuil van de preekstoel. De kerk telt diverse waardevolle beelden en schilderijen, waaronder het beeld van Sint Anna ten Drie n (15de eeuw): Anna, de moeder van Maria, staat er met haar dochter en kleinzoon Jezus. Zo staan we bij KNP23 aan de doorgaande weg van Poppel naar Ravels. De wandeling gaat naar links door het centrum van Poppel en langs horecagelegenheid Mieke Pap. Nog even de Dorpstraat volgen naar de parkeerplaats bij Supermarkt Carrefour-GB, het eindpunt van deze rondwandeling.

Deze wandeling is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar ten aanzien van wijzigingen of onvolledigheden in de tekst kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Charles Aerssens

KAARTEN:

- TopoKaart 1:25 000, NGI 8/3-4 Baarle-Hertog
- TopoKaart 1:25 000, NGI 3/5-6 Maarle
- TopoKaart 1:25 000, NGI 9/1-2 Ravels
- In eigen beheer.

Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 28-03-2022 door C.P.J. Aerssens