KAPEL WONDERDADIGE MAAGD MARIA
KRAANVEN LOON OP ZAND

 L.A.W.V.VIA-VIA


Deze Mariakapel in het Kraanven, een van de oudste buurtschappen van Loon op Zand, is van recente datum en gebouwd in 1998. Het Kraanven met haar oude naam Craenven wordt al vermeld in de Middeleeuwen in de Bossche Protocollen (1382 - 1391) en dankt haar naam aan kraanvogels die er in een nabijgelegen ven neerstreken. Al in 1413 moet hier een kapel toegewijd aan "Sancta Maria Virgini" hebben gestaan. Loon op Zand viel toen onder de beschermheerschap avn de Norbertijnen. De kronieken vermelden dat tijdens een pestepidemie in 1625 bij deze kapel zijn opgebaard. Later raakte het buurtschap meer en meer ontvolkt en verdween de kapel.

De bepaald niet meer alledaagse nieuwbouw in 1998 is een initiatief van mevrouw M. Verkuijl - Bringman. Ze kwam op het idee, in de eerste plaats door haar Limburgse komaf, toen ze in de oude monumentale boerderij aan het Kraanven kwam wonen. De bij dit pand behorende Tiendschuur en bakhuis zijn al lang verdwenen. Haar initiatief heeft ook een religieuze achtergrond: overdag zijn de kerken meestal dicht, terwijl je in een kapel altijd terecht kunt. Architect H. Prins maakte het ontwerp en de bouwopdracht kreeg de Loonse aannemer W. van Rooij. Op ambachtelijke wijze werd de bouw in 4 maanden gerealiseerd door C. Botermans en P. van Vugt.

Op 27 februari 1999 werd de kapel ingewijd door Pastoor R. Aarden met daarin de beeltenis van de Wonderdadige Maagd Maria. Het is een kopie van het Parijse Mariabeeld, zoals zij is verschenen aan de H. Catharina Laboure in 1830.

 L.A.W.V.VIA-VIA


Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 22-06-2002 door C.P.J. Aerssens